Russia stops sale of left-over weapons from Crimea to Ukraine / Rosja wstrzymała sprzedaż Ukrainie broni pozostałej na Krymie

http://vz.ru/news/2014/7/5/694289.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/