Why Kiev didn’t destroy insurgent column from Slaviansk: POWs in the convoy / Czemu Kijów niezniszczył kolumny powstańców ze Słowiańska: więźniowie wojenni w konwoju

http://vz.ru/news/2014/7/7/694495.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/