:) Zio-mentality: Ukraine will separate from Russia w. a deep ditch / Syjo-mentalność: Ukraina oddzieli się od Rosji głębokim rowem

http://vz.ru/news/2014/7/7/694501.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/