Lugansk republic warns junta forces, will press for negotiations on own terms / Republika ługańska ostrzega siły junty, dąży do negocjajcji ale na własnych warunkach

http://rusvesna.su/news/1404832010

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/