Unable to remove insurgent mines, junta forces blasted Slaviansk SS building / Niezdolne usunąć min powstańczych, siły junty wysadziły budynek bezpieki w Słowiańsku

http://rusvesna.su/news/1404832010

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/