Strelkov announces pay for his soldiers, punishment for misbehaviour / Striełkow ogłasza żołd dla swego wojska, kary za złe zachowanie

http://www.vz.ru/news/2014/7/8/694703.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/