Strelkov, Boroday on Russian scandalmonger politician Kurginyan: not sent by Moscow for sure / Striełkow i Borodaj o oszczercy rosyjskim polityku Kurginianie: na pewno nieprzysłany przez Moskwę

http://rusvesna.su/news/1405068097

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/