Donetsk republic signals possible negotiations w. Kiev / Republika Donieck sygnalizuje możliwość negocjacji z Kijowem

http://vz.ru/news/2014/7/12/695276.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/