:)) Kiev’s Jew mayor Klitschko w. double loyalty and quadruple citizenship: Maidan no longer meets EU standards / Srulo-mer Kijowa, o podwójnej lojalności i poczwórnym obywatelstwie: Majdan już nie spełnia norm UE

http://vz.ru/news/2014/7/11/695197.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/