:)) Węże masowo pokąsały resztki bandyckiego batalionu ‘Azow’ oliparchy Kolomojskiego i homcia Ljaszko, podczas zadania bojowego w parku przyrody / Snakes massively bit remnants of thug battalion ‘Azov’ (sponsored by Jew oligarch Kolomoyski and junta chief gay Lyashko) during combat mission in nature park

http://rusvesna.su/news/1405106730

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/