DEKRET ROSJI O ELEKTRONICZNYM DOWODZIE OSOBISTYM + Czipowanie ludzi – ogromne możliwości dla sterowania masami [PL]

Andrzej Szubert: Uważam, że ten tekst to panika odmóżdżonych jahwistów – i nic więcej. “Znak bestii” zgodnie z żydo-apokalipsą miał być znamieniem na prawej ręce lub na czole – a nie w dowodzie tożsamości: I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestiilub liczby jej imienia.
Dowody wprowadzane przez Putina nie są chipami planowanymi przez banksterów – tamte mają być umieszczane podskórnie – tak aby można było namierzyć (i identyfikować) każdego, nawet nie mającego przy sobie dokumentów, czy choćby telefonu-“komórki”. I aby nieposłusznym blokować konta bankowe – aby nie mogli niczego kupić – nawet  jedzenia, benzyny czy biletu na samolot (aby zwiać). Bo równocześnie z chipami zniknie w banksterskim imperium obrót gotówką, a pozostanie tylko pieniądz wirtualny i przelewy z konta na konto. I gdy zablokują ci chipa – nie kupisz nic. A ulepszone “czytniki” umieszczane na dworcach, lotniskach i skrzyżowaniach ulic będą w stanie odczytać i zidentyfikować każdy chip zdalnie na odległość – w zasiągu czytnika. Banksterskie służby będą w stanie namierzyć każdego poszukiwanego. Dodatkowo wprowadzą alarm sygnalizujący każdą osobę, która samowolnie wydłubała chipa spod skóry i go już nie ma. Bo czytniki będą sprzężone z monitoringiem. I każda osoba widoczna na monitoringu bez chipa wywoła alarm. Takich “sabotażystów” będą służby likwidowały na miejscu.

Pozostaje pytaniem – dlaczego Putin wykorzystuje nowoczesną technologię do nowych dowodów tożsamości? Wyjaśnieniem może być chęć uniemożliwienia obcej agenturze (wewnętrznej i zewnętrznej) swobodnego infiltrowania Rosji. CIA, Mossad są w stanie fałszować rosyjskie dokumenty (dowody i paszporty) i  dawać je ich agentom. Tym w Rosji jak i tym za jej granicami. A przeniknięcie przez ogromnie długie granice do Rosji jest dla obecj agentury niezwykle łatwe. Zresztą mając fałszywki produkowane przez obce służby agenci nie muszą przekradać się przez “zielone granice” a po prostu “legalnie” jako Rosjanie wjechać mogą do Rosji. Nowe dokumenty sprawią, że służbom łatwiej będzie wyłapywać i eliminować fałszywych “Rosjan”.

PB: zgoda, tylko ze rzad nie odpowiedzial, wzmagajac posadzenia przez oszolomow

AS: Stanowisko rządu póki co nie ma znaczenia. Artykuł jest po prostu panikarski i durny: w Rosji cichcem wprowadza się nowe prawo, prawdopodobnie najbardziej straszne w skutkach. Jak “cichcem” skoro Putin umieścił informację o tym prawie “na oficjalnym portalu” i wyznaczył termin dyskusji publicznej: termin dyskusji publicznej tego prawa kończy się 12 lipca 2014 roku.  To jak robi to “cichcem”!!!??? Przecież to komletna DEMAGOGIA. A skutki będą takie, że np. “rosyjski” srul z USraela czy Izraela nie będzie mógł, przebrany za popa Aleksieja Moroza (który tak panikuje) z podrobionym jego dowodem siać antyputinowskiej propagandy. Naczytał się popina tekstów o NWO i uwierzył w brednie “prawdziwych Rosjan” (tych co ogłupiają SSyna, MG Makowieckiego i innych), że Putin to też NWO i lucyferianin! A Putin chce tegoż popa chronić przed NWO-wskimi i żydowskimi szpiclami. Nie podejrzewam, że rząd FR ten pomysł odrzuci. Putin po prostu dokręca śrubę obcej agenturze szwendającej się po Rosji.

PB: niestety, w prawoslawiu jak w KK zauwazylem ogromna durnote polityczna i ignorancje, nawet wsrod hierarchii

……………………..

DEKRET O PRZEKSZTAŁCENIU ROSJI W ELEKTRONICZNY OBÓZ KONCENTRACYJNY

2 lipca 2014 r.

Podczas gdy cała uwaga jest skierowana na bratobójczą wojnę na Ukrainie, w Rosji cichcem wprowadza się nowe prawo, prawdopodobnie najbardziej straszne w skutkach. Zgodnie z tym prawem, od 1 stycznia 2015 roku karta z elektronicznym nośnikiem informacji stanie się podstawowym dowodem tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej. Mówi się o tym w projekcie dekretu Prezydenta, zamieszczonego na oficjalnym portalu, dotyczącym przygotowania aktów normatywnych i wykonawczych. W ten sposób to, z czym prawosławny naród walczył przez tyle lat, starają się ostatecznie wprowadzić w życie, przekształcając Rosję w elektroniczny obóz koncentracyjny” nowego porządku świata”. Termin dyskusji publicznej tego prawa kończy się 12 lipca 2014 roku.

Publikujemy tekst powyższego dekretu i inne oficjalne informacje z “Jednolitego portalu» (http://regulation.gov.ru/project/16116.html?point=view_project&stage=2&stage_id=10765)

Termin dyskusji publicznej (w dniach): 15

Daty prowadzenia dyskusji: 27.06.2014 – 7.12.2014

Adres e-mail do wysyłania przez uczestników dyskusji swoich propozycji: [email protected]

Adres pocztowy do wysyłania przez uczestników dyskusji swoich propozycji:. 107078, Moskwa, Bojarski pier., 4

Osoba odpowiedzialna: Doronin Roman B.

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: [email protected]

PROJEKT

DEKRET PREZYDENTA FEDERACJI ROSYJSKIEJ O WYDAWANIU I STOSOWANIU DOWODU TOŻSAMOŚCI OBYWATELA FEDERACJI ROSYJSKIEJ NOWEJ GENERACJI

W celu zapewnienia konstytucyjnych praw i wolności obywateli Federacji Rosyjskiej, w celu poprawy ochrony głównego dokumentu, potwierdzającego tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także usprawnienia systemu rejestracyjnej i migracyjnej ewidencji ludności Federacji Rosyjskiej do czasu przyjęcia odpowiedniej ustawy federalnej postanawiam:

1. Wprowadzić w życie od 1 stycznia 2015 r. podstawowy dokument, potwierdzający tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, wykonany w formie plastikowej karty z elektronicznym nośnikiem informacji, zawierający zapisane na nim w formie wizualnej (graficznej) oraz elektronicznej dane osobowe obywatela, w tym dane osobowe biometryczne, jak również zawierający rozmieszczone na elektronicznym nośniku informacji środki i klucze podpisu elektronicznego, wykorzystywane do tworzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz inne informacje przewidziane przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej (dalej – dowód tożsamości).

2. Ustalić, że:

– wydanie dokumentu tożsamości obywatelowi Federacji Rosyjskiej dokonuje się jemu osobiście lub jego prawnemu pełnomocnikowi w trybie, przewidzianym przez rząd Federacji Rosyjskiej;

– dowód tożsamości stosuje się na terytorium Federacji Rosyjskiej na równi z paszportem obywatela Federacji Rosyjskiej, potwierdzającym tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, jak również ważnym paszportem obywatela ZSRR, wydanym w ustalonym trybie;

– graniczna ilość wydanych w 2015 roku dowodów tożsamości wynosi 300 000 (trzysta tysięcy) sztuk;

– umieszczenie na elektronicznym nośniku informacji dowodu tożsamości dodatkowych danych biometrycznych obywatela (wizerunek papilarnych wzorów dwóch palców rąk) odbywa się według życzenia obywatela Federacji Rosyjskiej lub jego prawnego przedstawiciela na podstawie pisemnego wniosku do Federalnej Służby Migracyjnej;

– tryb stosowania dowodu tożsamości w systemach informatycznych, jak również tryb informacyjno – technologicznego współdziałania organów władzy państwowej, organów samorządowych i organizacji przy realizacji przez nie swoich funkcji, a także przy świadczeniu państwowych, komunalnych i innych usług, dokonywaniu płatności, dokonywaniu istotnych prawnie czynności w formie elektronicznej, określa się zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, w tym o świadczeniu usług państwowych, komunalnych i innych;

– ewidencja, w tym ewidencja zautomatyzowana, wydanych dowodów tożsamości, włącznie z informacjami i danymi, umieszczonymi na dowodzie tożsamości, prowadzona jest przez Federalną Służbę Migracyjna;

– obywatel nie ma prawa do posiadania dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość, równocześnie dowodu tożsamości i paszportu obywatela Rosji lub ważnego paszportu obywatela ZSRR.

3. Rządowi Federacji Rosyjskiej:

a) w okresie 2 miesięcy opracować i wnieść do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej projekt ustawy federalnej “O podstawowym dokumencie, potwierdzającym tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej, a także wnieść zmiany do Ustawy Federalnej” O organizacji świadczenia usług państwowych i komunalnych”;

b) określić porządek przeprowadzenia próbnego użytkowania;

c) w terminie do 1 października 2014 roku zatwierdzić wykaz informacji i danych, umieszczanych na dowodzie tożsamości, wzorzec dowodu tożsamości, opis dowodu tożsamości, wymagania techniczne dotyczące dowodów tożsamości, a także zatwierdzić wzorzec i opis tymczasowego dowodu tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej;

g) zapewnić, poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r., wykonanie dowodów tożsamości;

d) zapewnić w terminie do 1 grudnia 2014 roku wniesienie poprawek i uzupełnień do ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawie podatków i opłat w odniesieniu do ustalenia opłaty państwowej za wydanie i zamianę dowodów tożsamości;

e) w terminie do dnia 10 listopada 2014 roku zatwierdzić porządek sporządzania, wydawania, zamiany, uznania nieważności i zniszczenia dowodów tożsamości.

4. Federalnej Służbie Migracyjnej i jej organom terytorialnym, położonych w Republice Krym, mieście o znaczeniu federalnym Sewastopolu, kraju Krasnodarskim i województwie Rostowskim, zrealizować od dnia 1 stycznia 2015 roku na życzenie obywateli Federacji Rosyjskiej wydawanie dowodów tożsamości.

5. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem jego oficjalnego opublikowania.

Prezydent Federacji Rosyjskiej – Władimir Putin

NOTATKA WYJAŚNIAJĄCA

do projektu dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej „ O wydawaniu i stosowaniu dowodu tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej nowej generacji”

Projekt dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej „ O wydawaniu i stosowaniu dowodu tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej nowej generacji” (dalej – projekt dekretu), został przygotowany przez Federalną Służbę Migracyjną Rosji wspólnie z Ministerstwem Komunikacji Rosji, Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Rosji i Ministerstwem Finansów Rosji, jako wykonanie punktu 1 protokołu ze spotkania u Premiera Federacji Rosyjskiej w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Liczba DM-P10-48pr.

Projekt dekretu ma na celu zapewnienie realizacji projektu dotyczącego wprowadzenia głównego dokumentu, potwierdzającego tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, wykonanego w formie plastikowej karty z elektronicznym nośnikiem informacji, zawierającym zapisane na nim w formie wizualnej (graficznej) oraz elektronicznej dane osobowe obywatela, w tym dane osobowe biometryczne, jak również zawierającym rozmieszczone na elektronicznym nośniku informacji środki i klucze podpisu elektronicznego, wykorzystywane do tworzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Projekt dekretu nie jest sprzeczny z realizowanymi w Federacji Rosyjskiej państwowymi programami rządowymi w dziedzinie polityki migracyjnej.

Realizacja projektu dekretu będzie wymagać wydatkowania w 2015 roku dodatkowych środków z budżetu federalnego Federacji Rosyjskiej w wysokości 200 milionów rubli, które zostaną w pełni zrekompensowane w roku 2015 w wyniku opłat za wydawane dowody tożsamości.

Tłumaczył Janusz Sielicki

………………………

PRAWOSŁAWNI CHRZEŚCIJANIE NIE POWINNI PRZYJMOWAĆ UNIWERSALNEJ KARTY ELEKTRONICZNEJ (UKE)

http://3rm.info/48477-pravoslavnye-hristiane-ne-dolzhny-prinimat-uek.html

3 lipca 2014 r., 03:10

Kapłan prawosławny Aleksij Moroz o planach dotyczących zamiany papierowego paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej na kartę elektroniczną … Ten projekt dekretu jest bardzo niepokojący. Spełnia się proroctwo Apokalipsy: kto nie będzie miał pieczęci – nie będzie mógł ani sprzedać, ani kupić. Karta elektroniczna jest ostatnim stopniem w procesie pieczętowania znakiem Antychrysta na czoło i rękę człowieka. Masoński rząd światowy przygotowuje podstawę polityczną, gospodarczą i społeczną na przybycie szatana.

Plastikowa karta zastąpi papierowy paszport obywatela już w przyszłym roku – od dnia 1 stycznia ta karta z elektronicznym nośnikiem informacji stanie się głównym świadectwem tożsamości. Mówi się o tym w projekcie dekretu Prezydenta, zamieszczonego na oficjalnym portalu dotyczącym przygotowania aktów normatywnych i wykonawczych, pisze Rosyjska Gazeta.

Obecnie dokument, przygotowany przez Federalną Służbę Migracyjną, znajduje się w trakcie dyskusji publicznej.

Dowód tożsamości będzie “wykonany w formie plastikowej karty z elektronicznym nośnikiem informacji, zawierający zapisane na nim w formie wizualnej (graficznej) oraz elektronicznej dane osobowe obywatela, w tym dane osobowe biometryczne, jak również zawierający rozmieszczone na elektronicznym nośniku informacji środki i klucze podpisu elektronicznego, wykorzystywane do tworzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego” – powiedziane jest w notatce wyjaśniającej (komentarzu) do dokumentu.

Na życzenie, do dowodu tożsamości mogą być wprowadzone również inne dane biometryczne, na przykład, odciski palców.

W dokumencie szczególnie się podkreśla, że “obywatel nie ma prawa mieć jako dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, równocześnie dowodu tożsamości i paszportu obywatela Rosji lub ważnego paszportu ZSRR.”

Maksymalna ilość wydawanych w 2015 roku dowodów tożsamości wyniesie 300.000 sztuk, powiedziano w projekcie dekretu. Na realizację tych planów trzeba będzie wydatkować w 2015 roku ponad 200 milionów rubli z budżetu federalnego. Ale te pieniądze zostaną w pełni zrekompensowane przez opłaty, które Rosjanie będą płacić za wydane im nowe dowody.

O zamianie papierowego paszportu kartą elektroniczną mówi w wywiadzie “Rosyjskiej Linii Narodowej” znany duchowny, dr nauk psychologicznych, Przewodniczący Zarządu Soboru Prawosławnych Intelektualistów, kapłan Aleksij Moroz.

 

 

Ten projekt dekretu jest bardzo niepokojący. Spełnia się proroctwo Apokalipsy: kto nie będzie miał pieczęci – nie będzie mógł ani sprzedać, ani kupić. Karta elektroniczna jest ostatnim stopniem w procesie pieczętowania znaku Antychrysta na czoło i rękę człowieka. Niestety, jest to powszechna tendencja międzypaństwowa, przecież światowy rząd masoński przygotowuje podstawę polityczną, gospodarczą i społeczną na przybycie szatana. Światowy rząd za kulisami pragnie ponumerować każdego człowieka, wpędzając go w trudne kontrolowane warunki, ustalając nad nim totalna władzę.

Jednym z potężnych narzędzi powszechnego niewolnictwa jest UKE – uniwersalna karta elektroniczna. Przyjęcie tego dokumentu oznacza zgodę na wejście do królestwa Antychrysta. Wyjaśnię jedną ważną kwestię teologiczną: niektórzy księża i biskupi mówią: “Cóż strasznego jest w przyjęciu UKE? Przecież nikt mnie nie zmusza, abym się wyrzekł Chrystusa. Przyjmę ten dokument, przeżegnam, postawie krzyż i zło na mnie nie będzie działać.

Jednak wielebny starzec Paisjusz (ros. – Паисий) ostrzegał: w żadnym wypadku nie wolno brać tych dokumentów, ponieważ w ten sposób osoba zgadza się z prawami Antychrysta. “Tak, zgadzam się na to królestwo. Chcę mieć komfort i różne dobra. Na znak zgody przyjmuję UKE. Zgoda na przyjście królestwa Antychrysta i życie według jego praw – to jest właśnie wyrzeczenie się Chrystusa. Przecież nikt nie zmusza rozpustników i morderców wyrzekać się Chrystusa, ale oni swoim życiem, swoimi czynami odłączają siebie od Chrystusa”. W przypadku przyjęcia karty UKE następuje wyrzeczenie się Chrystusa poprzez przyjęcie zasad gry królestwa Antychrysta, poprzez zgodę na życie według jego praw i podporządkowanie się jego rozkazom.

Tak więc, przyjmując ten dokument, od człowieka odchodzi Łaska Boża, Duch Święty. Człowiek staje się pusty. Proroctwa Serafina Wyrickiego i Ławrentija Czernihowskiego mówią o tym, że w ostatecznych czasach będą stać świątynie ze złotymi kopułami, ale Łaski Bożej w nich nie będzie.

Przebiegłość UKE będzie polegać na tym, że człowieka przymuszą dobrowolnie do wypełnienia tej karty. Człowieka postawi się w takie warunki, że on sam poprosi o przyjęcie tego dokumentu. Do obiegu zaczną wprowadzać wypowiedzi o nadchodzącym zagrożeniu terrorystycznym. “Przyjmijcie i będzie wam lekko i łatwo” – powiedzą władze. Tym bardziej, że karta UKE będzie również kartą bankową, wszystkie swoje pieniądze człowiek będzie mógł pobierać tylko za pomocą karty UKE. Nadejdzie czas, kiedy przestanie istnieć gotówka i kiedy w każdej chwili będą mogli zablokować UKE każdego człowieka, nie będzie on mógł ani sprzedać, ani kupić. Ze względu na strach przed śmiercią głodową, utratę dobrodziejstw tego świata oraz utratę życia, ludzie będą zmuszeni żyć zgodnie z prawami Antychrysta. Wpierw społeczeństwu przedstawią jedne wymagania, a następnie wejdą w życie inne warunki. Jakie? Niedawno Wiceprezydent USA zażądał, aby Rosja w trybie obowiązkowym przyjęła prawa homoseksualistów do przepowiadania. “W przeciwnym razie -powiedział – uznamy, że Rosja nie stosuje się do wartości liberalnych”. Przyjęcie takich satanistycznych wartości będzie wymagane od chrześcijan. Następnie ci wujkowie zażądają, aby się wyrzec Prawosławia. Na Zachodzie już zakazują używania symboli chrześcijańskich, zabraniają przedstawiania wizerunku Chrystusa. W całym świecie jest znany przypadek, gdy stewardesa została zwolniona za noszenie krzyża. Na Zachodzie wiele osób straciło miejsca pracy tylko dlatego, że byli chrześcijanami.

Następnie ten satanistyczny proces wejdzie do sfery duchowo – demonicznej: człowiek, zniewolony systemem antychrystusowym, będzie bał się stracić swój kawałek chleba, wskutek czego nastąpi odstępstwo od wiary. Powiedziano o czasach ostatecznych: “Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych” (Mt 24:24). Jako powiedział Apostoł Piotr: “Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć” (1P 5:8).

Bez względu na naszą walkę, wszystkie wystąpienia przeciwko UKE, wypowiedzi Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla, proces przyjęcia UKE jest kontynuowany. Niedawno odbyła się rozmowa na najwyższym szczeblu Walerija Pawłowicza Filimonowa i protojereja Wsiewołoda Czaplina o alternatywnej formie dokumentu tożsamości na nośniku papierowym. Jednak projekt dekretu o UKE wprowadza bez innych wariantów, tylko elektroniczną kartę z biochipami, które przejdą w postaci pieczęci na dłoń i czoło człowieka. To dla nas jest nie do przyjęcia! Prawosławni chrześcijanie nie powinni przyjmować UKE!.

Dzisiaj jeszcze jest możliwość, aby aktywnie sprzeciwiać się wprowadzaniu tej antychrystusowej karty elektronicznej! Fala słusznego protestu powinna nabrać charakteru ogólnonarodowego! Trzeba zasypać listami Administrację Prezydenta Rosji z żądaniami przyjęcia alternatywnej formy dokumentu tożsamości. Należy publicznie śmiało oświadczyć: “Odmawiamy przyjęcia UKE jako zwiastuna Antychrysta!”. Domagamy się od rządu przerwania dyskryminacji!”

Należy zorganizować potężną kampanię i żądać alternatywy dla UKE. W każdym bądź razie, w żadnej sytuacji nie wolno przyjmować tej karty. Przecież, jeśli 15% ludzi nie przyjmie UKE, to system nie będzie mógł działać.

Wiem o tym, że wiele osób już napisało zrzeczenie się z karty elektronicznej. Taka możliwość będzie istnieć do 1 stycznia 2015 roku. Trzeba patrzeć, jak wydarzenia będą się rozwijać dalej i być gotowym do napisania zrzeczenia się karty UKE. Jeśli nie nastąpią zmiany września – października, to wtedy należy obowiązkowo zrzec się UKE w formie pisemnej.

Wszystkie wydarzenia na świecie nie rozwijają się przez przypadek, jeżeli Prezydent Rosji będzie nalegał na przyjęcie karty, prowadząc linię rządu światowego, to może rozpocząć się wojna. W 1941 roku Pan Bóg dopuścił wojnę dla pouczenia narodu, i teraz, jeśli rząd będzie nalegał na przyjęcie UKE, ulegając demonicznej światowej masonerii, to Pan znów dopuści tę karę.

Musimy modlić się do Pana, żeby nie dopuścił do wojny i uświadomił wszystkich sprawujących władzę i żeby prawosławni chrześcijanie zajęli twardą aktywną pozycję w walce o nie przyjęcie tej uniwersalnej karty elektronicznej!

 

 

Tłumaczył Janusz Sielicki

5.7.2014 r.

……………………………

W łapy Antychrysta. Mołdowa wprowadziła elektroniczne dowody tożsamości

 

Z portalu Moskwa III Rzym”:

 

В лапы антихриста. Молдова ввела электронные удостоверения личности

 

http://3rm.info/47072-v-lapy-antihrista-moldova-vvela-elektronnye-udostovereniya-lichnosti.html

 

22 maja 2014

 

 

Mołdowa wprowadziła elektroniczne dowody tożsamości i jako pierwszy zamówienie na jego otrzymanie złożył Premier Mołdowy Jurij Lanke podczas konferencji «Молдова ИКТ саммит — 2014″, informuje korespondent BEŁTA.

 

Dowód elektroniczny zawiera podpis elektroniczny, co daje dostęp do usług elektronicznych. Właściciel takiego dokumentu może przeglądać w Internecie dane własne i nawet informacje o tym, kto otrzymał dostęp do jego danych.

 

Jak podkreślił Minister Technologii Informatycznych i Łączności Mołdowy Paweł Filip, dla obywateli kraju elektroniczny dowód tożsamości stanie się jedynym wielofunkcyjnym dokumentem elektronicznym, który zapewni sporządzenie wszystkich dokumentów prawnych w formacie elektronicznym i pobieranie danych z systemów informatycznych i zasobów. Nowy dowód tożsamości będzie zawierał zabezpieczone dane osobowe w postaci drukowanej i elektronicznej, zapisane na wbudowany chip.

 

Dane osobowe będą przechowywane w bazach informatycznych kompetentnych organów państwowych. Forma elektronicznego dowodu tożsamości będzie identyczna z dotychczasową. Dokument będzie zawierał wbudowany chip i środki podpisu elektronicznego. Wydawać się będą elektroniczne dowody tożsamości równolegle z już istniejącymi wzorami dokumentu według wyboru klienta.

 

Tłumaczył Janusz Sielicki

6.7.2014 r.

…………………..

Czipowanie ludzi – ogromne możliwości dla sterowania masami

 

Z portalu Moskwa III Rzym:

 

Чипирование людей — огромные возможности для управления массами

http://3rm.info/47007-chipirovanie-lyudey-ogromnye-vozmozhnosti-dlya-upravleniya-massami.html

 

20 maja 2014

 

Wszelkie wprowadzenie chipa na poziomie podświadomości ludzkiej świadomości postrzegane jest jako potencjalne zagrożenie. Wszystkie funkcje chipa i jego skutki uboczne wszczepienia do osobistej przestrzeni ludzkiego ciała oficjalnie nie jest reklamowane. Wszyscy ludzie, którzy dali sobie wszczepić chip, stali się pewną kopią myszy laboratoryjnych lub osławionym bioobiektem. Termin bioobiekt wielokrotnie już występował w oficjalnych dokumentach. Na przykład, w dokumencie na temat „Strategii rozwoju przemysłu elektronicznego w Rosji” człowiek w okresie do roku 2025 nazywany jest bioobiektem. W innej dyskutowanej ustawie w Dumie Państwowej dziecko nazywa się produktem poczęcia.

 

 

Czipowanie ludzi dla państwa to dość opłacalne przedsięwzięcie. Na przykład, przy nieprawidłowym lub niewygodnym dla państwa zachowaniu człowieka, z jego wirtualnego portfela może być pobierana automatycznie pewna kwota pieniędzy jako kara. A gdy jakiś człowiek stał się dla systemu całkiem niewygodny, to zwykłym kliknięciem lub naciśnięciem klawisza będzie można go bardzo łatwo usunąć. Do tego nie trzeba wraz z chipem umieszczać jakieś trucizny czy wirusy, po prostu technologie, opracowane na poziomie impulsów, są zdolne wysyłać określone sygnały, które będą aktywizować procesy chemiczne w organizmie człowieka. To znaczy, organizm zabije sam siebie.

 

W Chinach, niektóre elitarne jednostki wojskowe już od pewnego czasu praktykują czipizację swoich żołnierzy. I w przypadku, gdy żołnierz stanowi narodowe zagrożenie, czy też powstają powody, według których życie człowieka staje się niebezpieczne dla państwa, to poprzez proste naciśnięcie przycisku zagrożenie przestaje istnieć wraz z człowiekiem.

 

Oczywiście, istnieją też pewne problemy, związane z chipowaniem ludzi, np. im dalej znajduje się chip od czytnika, tym silniejszy musi być sygnał. Oznacza to, że dla śledzenia wszystkich ruchów człowieka wymagane są dość silne sygnały. O szkodliwości promieniowania z telefonów komórkowych wiedzą wszyscy, ale przecież komórka znajduje się na zewnątrz ciała ludzkiego, i najczęściej w niewielkiej odległości. A chip nieustannie promieniuje energię wewnątrz ciała człowieka, a więc i szkodliwość od niego jest znacznie większa.

 

W chwili obecnej niemożliwe jest określenie, czy chip może odczytywać myśli ludzi. Ale uwzględniając to, że technologie rządzących znacznie wyprzedzają te technologie, które są dostępne masom, to może to być możliwe. A do roku 2030-go, technologie te staną się dostępne dla mas. Rozwój następuje dość progresywnie i jeżeli odczytywanie myśli na razie jest niemożliwe, to prawdopodobnie stanie się to możliwe w najbliższym czasie. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że oprócz zabijania człowieka chipy mogą oddziaływać na stan psychiczno – emocjonalny.

 

W naszym wieku kapitalizmu nie istnieją jako takie poufne informacje, dlatego więc transfer danych jest możliwy w strukturach władzy i strukturach przestępczych. I człowiek – bioobiekt nie może nic zrobić, system obserwuje wszystko, co on robi, wszystkie jego kontakty, przemieszczanie się, zakupy i inne sprawy. O śledzeniu człowieka za pomocą chipów – tatuaży patrz: http://anvictory.org/smogut-li-elektronnye-tatuirovki-zamenit-paroli-v-internete-ili-drugie-formy-identifikacii.

 

Masom podaje się tylko oficjalne pseudoplusy, które stanowią podstawę działania wszystkich firm reklamowych. W szczególności mówi się o tym, że chipizacja ludności pozwoli zapomnieć o terroryzmie, ale podczas szczegółowej analizy widać, że sam terroryzm został stworzony specjalnie właśnie do kontroli ludności.

 

http://anvictory.org/

 

 

Tłumaczył Janusz Sielicki

6.7.2014 r.

…………………..

MIKROCHIP DZIAŁA JAK MÓZG LUDZKI

 

Z portalu Moskwa III Rzym:

 

Разработанный швейцарскими исследователями микрочип способен действовать как человеческий мозг

 

http://3rm.info/37299-razrabotannyy-shveycarskimi-issledovatelyami-mikrochip-sposoben-deystvovat-kak-chelovecheskiy-mozg.html

 

26 lipca 2013

 

Zespół naukowców ze Szwajcarii zdołał umieścić 11.011 elektrod na płytce krzemu o wymiarze dwa na dwa milimetry, tworząc mikrochip, który działa dokładnie tak, jak żywy mózg człowieka. I co jeszcze jest bardzo ważne, ten tak zwany neuromorficzny chip jest w stanie odczuwać.

Jednak nie należy przeceniać tej zdolności. Podobne do mózgu mikroczipy, stworzone przez naukowców z Uniwersytetu w Zurychu nie są rozumne, ale mogą wykonywać kompleksowe zadania sensoromotoryczne, które demonstrują zdolności poznawcze sieci. I co jeszcze bardziej jest imponujące – to fakt, że mogą one wykonywać to w czasie rzeczywistym. Poprzednie stymulujące mózg systemy komputerowe były większe i powolniejsze, natomiast model szwajcarski jest porównywalny do mózgu, zarówno pod względem szybkości jak i wymiarów. I jest to dokładnie to, do czego dążył zespół twórców. “Naszym celem jest naśladowanie właściwości neuronów biologicznych i synaps bezpośrednio na mikroczipach,” – mówi profesor Giacomo Indiveri z Uniwersytetu w Zurychu.

Następnym krokiem dla tych neuromorficznych czipów stanie się wykonywanie coraz bardziej złożonych zadań. W artykule, opublikowanym w tym tygodniu przez National Academy of Sciences Szwajcarii, mówi się, że te czipy mogą być podłączone do sensorowych systemów, takich jak na przykład sztuczna siatkówka. I ma to wielkie znaczenie dla społeczności naukowej, która stara się stworzyć komputer, podobny do mózgu. Na przykład, profesor Uniwersytetu w Stanford Кvabenа Boen zdołał opracować siatkówkę krzemową, która funkcjonuje podobnie jak biologiczna, i od tego czasu pracuje nad sposobami stworzenia imitacji ludzkiego mózgu za pomocą sztucznych systemów.

Należy powiedzieć, że żaden naukowiec lub nawet duży zespół naukowców nie potrafią stworzyć komputera, który zachowuje się dokładnie tak, jak ludzki mózg. Szara substancja w naszej czaszce jest niezwykle złożona, i na dzień dzisiejszy tylko superkomputery mogą chociaż w połowie zbliżyć się do tego, aby wykonać to zadanie. Ale w ciągu najbliższych dziesięciu lat znaczna liczba naukowców będzie pracować nad tym, aby podołać temu zadaniu. To będzie trudne i bardzo kosztowne przedsięwzięcie o budżecie, wynoszącym ponad 1,6 mld USD. Ale przynajmniej teraz mają już mikroczipy, od których można rozpocząć.

 

Tłumaczył Janusz Sielicki

8.7.2014 r.

………………………….

MIKROCZIP RFID W TABLETKACH

 

Z Portalu Moskwa III Rzym:

 

http://3rm.info/37052-mikrochip-rfid-v-tabletkah.html

 

Микрочип RFID в таблетках

 

16 lipca 2013

 

USA zaakceptowały przyjmowanie tabletek z mikroczipem (mikrochipem) RFID. Niedawno w Wielkiej Brytanii pozwolono wydawać na receptę preparaty, zawierające mikroczip RFID. Obecnie również w USA Urząd do spraw Kontroli Żywności i Leków zatwierdził analogiczne preparaty z mikroczipami do wykorzystania w Stanach Zjednoczonych.

Jest to jadalny detektor cyfrowy, który może kontrolować stan zdrowia. Urząd twierdzi, że pacjenci biorą leki nieregularnie i powinni mieć w ciele urządzenie kontrolne, które pomoże zadbać o ich zdrowie. Firma Proteus Digital Health (PDH) opracowała czip o nazwie Ingestion Event Marker (IEM), który został zaakceptowany w Europie. Czip IEM, o wielkości ziarnka piasku, można umieścić w tabletce. Czip kontroluje stan zdrowia człowieka: tętno, pozycję ciała i aktywność. Następnie IEM wysyła sygnał do smartfonu, a stamtąd – do lekarza.

 

Ludzi coraz bardziej zachęca się do przyjmowania mikroczipów RFID, jako naturalnej części ich życia. Jednak wtargniecie w życie osobiste przy tym nie jest brane pod uwagę, chociaż właściciele informacji będą mieć pełną informację o stanie zdrowia człowieka i miejscu jego pobytu. Wszystko będzie przechowywane w komputerze i monitorowane w trybie czasu rzeczywistego.

 

Tłumaczył Janusz Sielicki

8.7.2014 r.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/