After Baltics and Transdnistria, Moscow man to look after Donbass gov’t security / Po regionach bałtyckim i przydniestrowym, człowiek Moskwy zadba o bezpiekę Donbasu

http://www.vz.ru//world/2014/7/14/695483.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/