Strelkov confirms yesterday’s routing of junta convoy of 27 vehicles at Russian border between Marinovka and Kozhevna / Striełkow potwierdza wczorajszy rozgrom kolumny 27 pojazdów junty między Marinowką a Kożewną przy granicy Rosji

Игорь Стрелков: на границе с Россией уничтожена колонна врага

в районе между Мариновкой и Кожевней (юго-восточнее Снежного, у границы с Россией)

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/