Ukraiian distributor shut off gas to indebted companies / Naftogaz zamknął gaz zadłużonym firmom na Ukrainie

http://www.vz.ru/news/2014/7/14/695431.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/