Poroshenko drunk for 10 days, fearing for his life / Waltzman pijanyod 10 dni, boi się o życie

http://novorus.info/news/policy/25193-ukrainoy-upravlyaet-alkogolik-zapoynyy-poroshenko-raskachivaet-ato-v-pyanom-ugare.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/