Junta forces broken, surrounded at Russia border, heavy losses, unable to defend nor withdraw / Siły junty rozbite, okrążone przy granicy z Rosją, ciężkie straty, niezdolne bronić ani wycofać się

http://vz.ru/news/2014/7/16/695838.html

http://www.vz.ru/news/2014/7/16/695868.html

http://vz.ru/news/2014/7/16/695873.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/