Striełkow wprowadza stan wojenny i godz. policyjną w Doniecku / Strelkov imposes martial law and curfew in Donetsk

http://vz.ru/news/2014/7/16/695824.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/