Military analysis July 16: Lugansk republic insurgents took over operational initiative, junta forces retreat / Analiza wojskowa 16 lipca: Powstańcy republiki ługańskiej przejęli operacyjną inicjatywę, siły junty w odwrocie,

http://rusvesna.su/recent_opinions/1405527120

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/