Military vehicles and parts ‘disappear’ from Ukrainian manufacturing and repair plants / Wozy wojskiwe i części ‘znikają’ z fabryk i remontowni Ukrainy

http://novorus.info/news/events/25281-so-skladov-ukrainy-propadayut-boevye-mashiny.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/