N. Donetsk front — “huge” junta force losses, forced to fight the insurgents, Ukrainian soldiers refuse but fear repressions of their families / Front płn.-doniecki – “ogromne” straty sił junty, zmuszane do walki wojsko nie chce walczyć z powstaniem, ale boi się represji na swoich rodzinach

Хунта несет огромные потери на северодонецком направлении (видео-включение)

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/