Strelkov to junta forces: surrender, after good treatment and feeding, you can go home / Striełkow do wojska junty: poddawajcie się, po dobrym traktowaniu i najedzeniu się, możecie jechać do domu

http://rusvesna.su/news/1405538465

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/