:)) “Tight” border: Herd of cows kidnapped from Lugansk republic to Russia / “Szczelna” granica: Stado krów uwiedzione przez granicę z republiki ługańskiej do Rosji

http://www.vz.ru/news/2014/7/17/696038.html?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=newsanons

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/