In one week, Kiev junta lost 1600 soldiers, 7 airplanes, 2 choppers and 35 tanks, while insurgents lost 48 persons and 2 tanks / W tydzień junta straciła 1600 wojów, 7 samolotów, 2 koptery i 35 czołgów, a powstańcy 48 osób i 2 czołgi

Журналист: За неделю Украина потеряла 1,6 тыс. солдат, семь самолетов и 35 танков

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/