Kiev: Boeing inside our zone of anti-aircraft defenses, number of missiles same before and after, no military flights at the time / Kijów: Boeing w strefie systemu obrony p-lot, liczba pocisków niezmieniona przed i po, żadnych lotów wojskowych w tym czasie

Киев: Малайзийский Boeing был вне зоны действия ПВО Украины

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/