200 Kiev rescuers searched 35 km, found 192 victims of Boeing downing / 200 ratowników junty przeszukało 35 km, znalazło 192 ofiary rozbicia Boeinga

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/