Bezler’s insurgents routed 2 block posts in 2 days: ‘hospitals and morgue in Artemovsk full of bodies’ / Powstańcy Biezlera rozgromili 2 blokady drogowe w 2 dni: ‘szpitale i kostnica w Artemowsku pełne trupów’

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/