Lugansk republic front: 2 planes destroyed, insignificant fihting in Lugansk, insurgents withdraw in the south, leaving sabotage groups / Front ługański: 2 samoloty zniszczone, nieistotne walki w Lugańsku, powstańcy odstępują z płd. zostawiając grupy dywersyjne

Сводка с фронтов ЛНР: спецназ республики действует в тылу врага

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/