Kolomoyski stopped gas sales at 1600 stations in Ukraine / Kolomojski wstrzymał sprzedaż paliwa na 1600 stacjach Ukrainy

http://vz.ru/redir/?source=vz_top_news&id=697284&vzurl=economy/2014/7/25/697284.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/