Donetsk republic raises wages and pensions for medical staff / Republika Donieck podniosła pensje i emerytury personelu medycznego

http://www.vz.ru/news/2014/7/27/697441.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/