In 4 days, insurgents destroyed 131 tanks and armoured vehicles, killed and wounded over 1000 junta troops / W 4 dni powstańcy zniszczyli 131 czołgów i pojazdów opancerzonych, zabili i ranili ponad 1000 wojsk wroga

Сводка с фронта ДНР: за 4 дня напряженных боев выведена из строя 131 единица украинской техники

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/