Right Sector wants to dissolve parliament, ‘reconstruct system’ to get rid of ‘war traitors’ /Prawy Sektor chce rozwiązać parlament, ‘zburzyć system’ by pozbyć się ‘zdrajców wojennych’

«Большинство депутатов — военные предатели», Правый Сектор требует распустить Раду и «разрушить систему»

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/