Insurgent commander Khodakovski: junta army stuck, insurgents inflict losses w. small groups and few weapons, the parity means long and bloody war / Dowódca powstańczy Chodakowski: armia junty w potrzasku, powstańcy zadają jej duże straty małymi środkami, parytet oznacza długą krwawą wojnę

Ходаковский: Между ополченцами и украинскими военными сложился паритет

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/