Strelkov’s right hand, Mozgovy: over 100 junta troops, 3 tanks, 7 armoured vehicles, 4 trucks taken out in the last 24 hrs / Prawa ręka Striełkowa, Mozgowy: ponad 100 wojaów, 3 czołgi, 7 wozów opanc. i 4 ciężarówki zlikwidowane w przeszłą dobę and

Сводка от Мозгового: враг потерял более 100 человек, 3 танка, 7 БМП и 4 грузовика | Русская весна

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

1 comment

Comments are closed.