Combat power of Russia’s Black Sea fleet 5 x higher than a year ago / Siła bojowa floty czarnomorskiej Rosji 5 x wyższa niż rok temu

http://vz.ru/news/2014/7/31/698102.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/