Strelkov imposed state of emergency on Donetsk and environs, mobilisation of strategic resources / Striełkow wprowadził stan wyjątkowy w Doniecku i okolicach, mobilizację zasobów strategicznych

Игорь Стрелков подписал приказы о введении в Донецке осадного положения и мобилизации стратегически важных ресурсов

http://vz.ru/news/2014/7/31/698183.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/