Deputy FM of Donetsk republic killed while leading a humanitarian convoy / Wiceminister SZ republiki Donieck zabity gdy eskortował konwój humanitarny

http://www.vz.ru/news/2014/8/1/698379.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/