Kiev military commissioner admits problems w. mobilisation / Komisarz wojskowy Kijowa przyznaje problemy z mobilizacją

http://www.vz.ru/news/2014/8/1/698379.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/