Niemcy mogą legalnie odzyskać 1/3 Polski

Chodakiewicz: Niemcy mogą legalnie odzyskać 1/3 Polski

czwartek, 31, lipiec 2014 12:56
Marcin Janowski
Podczas niedawnego spotkania w Warszawie prof. Marek Chodakiewicz zwrócił uwagę na brak regulacji prawnych dotyczących majątków poniemieckich w Polsce i zaznaczył, że zgodnie z obowiązującym prawem, wysiedleni Niemcy i ich spadkobiercy mogą wystąpić o zwrot pozostawionych dóbr.

Profesor podkreślił, iż prawie 1/3 terytorium obecnej Rzeczpospolitej Polskiej leży na obszarach przedwojennego państwa niemieckiego a Niemcy do dziś figurują jako właściciele w miejscowych księgach wieczystych. Dodał, iż roszczenia organizacji żydowskich względem Polski, sięgające 65 miliardów dolarów, to „małe piwo” w porównaniu z tym, czego obywatele Niemiec mogą zażądać od Polski.

Odnosząc się do polsko-niemieckiego traktatu granicznego z 1990 r., M. J. Chodakiewicz przypomniał, iż nie reguluje on sprawy prywatnych roszczeń do działek i budynków, pozostawionych w Polsce przez Niemców, którzy pod koniec II wojny światowej ewakuowali się z terenów obecnej RP lub zostali wysiedleni w wyniku decyzji konferencji poczdamskiej.

Profesor Chodakiewicz wspomniał, że gdy przedstawił zapisy układów Polski z Niemcami profesorowi Jerzemu Lenczowskiemu – przedwojennemu i emigracyjnemu polskiemu dyplomacie, usłyszał: – Marku, czy to pisała agentura? Tutaj nie ma akapitu, który mówi, że rząd niemiecki jest odpowiedzialny za dobra zostawione w dzisiejszej Polsce przez obywateli niemieckich.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/