Ljaszko chce kary śmierci przez powieszenie w Noworosji, a po oczyszczeniu jej — wojny z krajami sąsiednimi o “Wielką Ruś Kijowską” / Lyashko wants death penalty by hanging in Novorussia, and after cleansing there, war w. neighbour countries for “Greater Kievan Rus”

Ляшко призвал ввести на Донбассе смертную казнь через повешение и, после «зачистки» Новороссии, продолжить войну с соседними странами за создание «Великой Киевской Империи»

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

1 comment

Comments are closed.