Nikolayev, Ukraine: Leaflets call to overthrow nazi regime and federalisation / Nikołajew, Ukraina: Ulotki nawołują do obalenia naziolskiego rządu, federalizacji

http://rusvesna.su/news/1407273258

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/