Analiza polityczna i prawna zbrodni nacjonalistów ukraińskich w woj. rzeszowskim

Analiza polityczna i prawna zbrodni nacjonalistów ukraińskich   w województwie rzeszowskim w latach 1944 – 1947

Celem artykułu jest wykazanie ideologicznych przyczyn zbrodni nacjonalistów ukraińskich w województwie rzeszowskim w latach 1944 – 1947 (a częściowo również w okresie wcześniejszym), dokonanie oceny prawnej dowodów tychże zbrodni oraz, w oparciu o zebrany materiał, udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy OUN i UPA zasługują na miano organizacji narodowowyzwoleńczych narodu ukraińskiego?

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/