3 junta tank battalions entered mine field, 19 tanks destroyed, dozens of soldiers taken POW, a dozen tanks and armoured vehicles captured, large junta force losses / 3 bataliony junty wjechały na pole minowe, 19 czołgów kaput, dziesiątki wojaków wzięte w niewolę, powstańcy zdobyli ponad 10 czołgów i wozów opanc., duże straty sił junty

http://vz.ru/news/2014/8/7/699334.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

1 comment

Comments are closed.