Red Cross supports Lavrov’s proposal on humanitarian help to Donbass, Kiev against / czerwonyKrzyż poparł inocjatywę Lawrowa pomocy humanitarnej dla Donbasu, Kijów przeciw

Красный Крест поддержал предложение омощи Востоку Украины

Киев отверг российскую инициативу, поддержанную Красным крестом

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/