Battle for Krasny Luch / Bitwa o Krasny Lucz

9.8.2014 Junta force attack pushed back on Debalchevo side of town / Atak sił junty odparty od strony Debalczewa

9.8.2014 Air-raid, insurgent command ruined / Nalot, zburzona komendantura powstańców

9.8.2014 National Guard and Polish mercenaries take town, Cossacks withdraw, insurgents counter-attack, inflicting huge losses to junta troops and equipment / Gwardia Narodowa i polscy najemnicy zajęli miasto, Kozacy wycofali się, powstańcy kontr-atakują, zadając ogromne straty wrogowi w sile żywej i sprzęcie wojennym

PICS 6-7.8.2014 Cossack force captures military hardware and POWs / Kozacy schwytali wojenną technikę i jeńców

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/