OSCE reports what media don’t: protests against mobilisation in many parts of Ukraine / OBWE donosi o tym, co przemilczają media: protesty przeciw mobilizacji w wielu regionach Ukrainy

Кабы не ОБСЕ, СМИ бы не рассказали: протесты против мобилизации продолжаются по всей Украине, просто о них не сообщают

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/