Latvians among 500 mercenaries eliminated by insurgents at Ilovaysk / Lotysze wśród 500 najemników zlikwidowanych przez powstańców pod Ilowajskiem

http://vz.ru/news/2014/8/11/699838.htmlhttp://vz.ru/news/2014/8/11/699838.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/