For lack of cooperation, Donetsk republic suspends POW exchange / Z braku kooperacji, republika Donieck zawiesza wymianę jeńców

http://vz.ru/news/2014/8/12/700015.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/