War contrasts: Junta maltreats POWs against Geneva Convention, insurgents rescued hospitalized enemy POWs from lynching / Kontrasty wojny: Junta maltretuje jeńców łamiąc Konwencję Genewską, powstańcy uratowali rannych jeńców w szpitalu od samosądu

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DIs9KsKR5nk?feature=player_embedded&w=640&h=360]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/