Ukrainian refugees accommodated in 66 regions of Russian Federation / Uchodźców z Ukrainy rozmieszczono w 66 regionach FR

http://www.vz.ru/news/2014/8/13/700167.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/