UN: 2k civilians killed, 5k wounded in E. Ukraine / ONZ: 2 tys. zabitych, 5 tys. rannych cywili na Wsch. Ukrainie

http://www.vz.ru/news/2014/8/13/700174.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/